Saturday, April 11, 2009

این جوری شد که اونجوری شددر هر صورت هر جور که حساب میکنم فیلتر شدن از مردن بهتره،

پس درود بر فیلترینگ،

مرگ بر آمریکا،

مرگ بر اینگلیس،

درود بر زندگی،

1 comment:

مصطفا said...

مبارک باشه. یکی از نشانه‌های کارآمدی هر وب‌لاگی وفیلتر شدن آن است. اصولا فیلتر کار تقطیر را می‌کند و عصارگیری می‌کند.